toon menu
sluiten
zoek
Reglement Essayprijs Klein

Lees hier het reglement van de Essayprijs Klein.

1. Algemeen

a — De Essayprijs Klein wordt beheerd door het bestuur van de stichting Jan Hanlo Essay Prijs, die tevens de Essayprijs Groot uitreikt.
b — Het bestuur van de stichting stelt een deskundige jury aan van minimaal drie leden en zal de jury vragen om een beslissing te nemen.
c — De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door het bestuur van de stichting Jan Hanlo Essay Prijs voor de Essayprijs Klein.
d — De jury zal het bestuur van de Stichting Jan Hanlo Essay Prijs allereerst op de hoogte stellen van haar conclusie.
e — De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. Het bestuur zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan iedere deelnemer.
f — Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.


2. Selectie

a — Het essay moet ongeveer 2.500 woorden bevatten, te zijn gebaseerd op het thema en in de Nederlandse taal zijn geschreven .
b — Het essay dient blijk te geven van originaliteit, talent voor divertissement en stilistisch vernuft.
c — Het essay moet, in een Word- of PDF-document met regelafstand 1,5, worden gestuurd aan: info@janhanloessayprijs.nl met als onderwerp 'Inzending Jan Hanlo Essayprijs Klein'.
d — Het document met het essay moet anoniem zijn; naam en adres moeten apart worden bijgevoegd.
e — De sluitingsdatum wordt per uitreiking vastgesteld.
f — Het ingezonden essay mag niet eerder gepubliceerd zijn.


3. De Prijs

a — De Essayprijs Klein bedraagt € 1.500,-. De prijs is afkomstig van de royalties van het werk van Jan Hanlo ter beschikking gesteld door de Erven Jan Hanlo en de Stichting LIRA (Literiare Rechten Auteurs).
b — Er worden -indien mogelijk- drie inzendingen genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking zal bekend worden gemaakt wie de winnaar is van de Essayprijs Klein.
c — In geval van één genomineerde is dit tevens de winnaar.
d — Het winnende essay zal worden gepubliceerd in De Groene Amsterdammer.
e — De voorzitter van de jury zal de keuze voor het winnend essay toelichten tijdens de prijsuitreiking.