toon menu
sluiten
zoek
Reglement Essayprijs Groot

Lees hier het reglement van de Essayprijs Groot.

1. Algemeen

a — De Essayprijs Groot wordt beheerd door het bestuur van de stichting Jan Hanlo Essay Prijs, die tevens de Essayprijs Klein uitreikt.
b — De Essayprijs Groot is een prijs voor essaybundels en -boeken, die tweejaarlijks wordt uitgereikt.
c — Het bestuur van de stichting stelt een deskundige jury aan van minimaal drie leden en zal de jury vragen om een beslissing te nemen.
d — De jury komt tot haar oordeel op grond van een juryreglement, vastgesteld door het bestuur van de stichting Jan Hanlo Essay Prijs voor de Essayprijs Groot.
e — De jury zal het bestuur van de Stichting Jan Hanlo Essay Prijs allereerst op de hoogte stellen van haar conclusie.
f — De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. Het bestuur zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan iedere deelnemer.
g — Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.


2. Selectie

Een essaybundel, die voor beoordeling en bekroning in aanmerking komt, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a — De essaybundel dient oorspronkelijk in het Nederlands geschreven te zijn.
b — De essaybundel dient te bestaan uit essays van één auteur.
c — De essaybundel dient blijk te geven van originaliteit, talent voor divertissement en stilistisch vernuft.
d — De essaybundel dient voor het eerst gepubliceerd te zijn in de twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking.
e — De essaybundel mag geen herdruk, herziene uitgave, deel van een verzameld werk dan wel bloemlezing zijn.
f — De essaybundel moet verkrijgbaar zijn in de erkende boekhandel.
g — De auteur dient bij publicatie van de bundel in leven te zijn. Postuum samengestelde bundels komen derhalve niet in aanmerking voor de prijs.
h — De essaybundel dient in vijfvoud te worden ingezonden aan:

De Groene Amsterdammer
t.a.v. Jan Hanlo Essayprijs
Singel 464
1017 AW Amsterdam

i — De deadline van de inzendtermijn is 31 januari 2023.
j — De prijs kan niet twee keer na elkaar naar dezelfde essayist gaan.


3. De prijs

a — De Essayprijs Groot bedraagt € 7.000, ter beschikking gesteld door de stichting LIRA (Literaire Rechten Auteurs).
b — Er worden drie tot vijf essaybundels genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking zal bekend worden gemaakt wie de winnaar is van de Essayprijs Groot.
c — In geval van één genomineerde is dit tevens de winnaar.
d — De voorzitter van de jury zal de keuze voor de winnende essaybundel toelichten tijdens de prijsuitreiking.