Thema 2005

tekening: Jan Hanlo

'Wat houdt het begrip vrije wil in?  Een 'koninklijke gave' die onafhankelijkheid en eigen menselijke verantwoordelijkheid betekent? Of een gebrek, een onvolmaaktheid; een ziekte, zou men kunnen zeggen, waarvan de mens genezen moet wil hij werkelijk vrij worden? Of een combinatie van deze twee tegengestelden: een heilzame onvolmaaktheid een nuttige ziekte? Is 'vrije wil' of  'vrije keuze' een pleonasme; is een wilsakt of keuze per definitie reeds vrij? Zijn ‘gedetermineerdheid’ en ‘vrijheid’ verenigbaar of strijdbaar?'

 

Jan Hanlo, Mijn Benul, DE VRIJE WIL(LIBERUM ARBITRIUM I)  (UItgeverijj G.A. van Oorschot)