Jan Hanlo

Pas na zijn dood bleek dat zijn oeuvre omvangrijker was. Postuum verscheen Go to the mosk (1971), Zonder geluk valt niemand van het dak (1972) en Mijn benul (1974) en de tweedelige dundruk-uitgave Brieven (1989). Ter gelegenheid van Hanlo’s 100ste geboortedag op 29 mei 2012 verscheen zijn Verzameld proza in één deel dundruk met als typisch Hanlo-motto 'Een erwt zo groot als een voetbal is geen erwt’.


Dichter en essayist Dick Hillenius over Jan Hanlo:
"Meestal heb je met kunst een hele hiërarchie van dat is een groot kunstenaar, die doet 't zus en die doet 't magistraal en wat doet die 't prachtig, eh, het enige criterium wat tenslotte overblijft is of je van die produkten kunt hóuden, en ik kan bij Hanlo helemaal niet aanwijzen wat er knap en niet knap aan is, maar de grote waarde van 't werk is, dat je d'r van kan houden. En dat is heel zeldzaam."

Het grootste deel van Hanlo's werk wordt gevormd door zijn brieven. Hij woonde alleen. De brief was voor hem het belangrijkste middel om het contact met de buitenwereld te onderhouden. In die brieven komen onderwerpen aan bod die we al uit zijn gedichten en proza kennen: de vrije wil, godsbesef, traditie en experiment in de poëzie, toeval en kansberekening, erotiek en sexualiteit. Daarnaast schreef hij zijn correspondenten over de meest uiteenlopende zaken. Hij maakte ruzie met een priester omdat hij het leven van een mens boven een muis stelde, peinsde erover of een wolk ooit de vorm van een schaakbord kan aannemen en correspondeerde jarenlang over de spelling van het Antwerps waarin hij een gedicht wilde schrijven.

Bron: Flaptekst 'Jan Hanlo Brieven 1989'


Luister hier naar Niña Weijers over Jan Hanlo in het radio programma 'Met het oog op morgen', maart 2015.

 

HET GEHELE OEUVRE van Jan Hanlo wordt uitgegeven door G.A. van Oorschot Uitgeverij. In april 2006 verscheen de negende druk, een nieuwe gebonden uitgave van Verzamelde Gedichten. Het werk van Jan Hanlo staat nog steeds in de belangstelling. Volgens de uitgever zal dit wel zo blijven en is hij de enige van de dichters uit zijn 'stal' die zo regelmatig in bloemlezingen wordt opgenomen.

 

NAAST DE VELE PUBLICATIES in kranten en tijdschriften over Jan Hanlo en zijn werk is er ook:

 

- de biografie Zo meen ik dat ook jij bent, 1998, Hans Renders, uitgeverij De Arbeiderspers.

- de cd, Tjielp, tjielp, 1997, Tom America  Uitgeverij de Harmonie. poëzie van Jan Hanlo op muziek gezet en gezongen door Tom America.

- de film Jan Hanlo, en die man ben ik zelf, 1992, BarBara Hanlo.